Kto sme?

Sme lokálna spoločnosť, zaoberajúca sa najmä konzultačnou činnosťou v oblasti IT.

Záleží nám na kvalite našej práce, zaoberáme sa detailami IT riešení tak, aby všetko zaklaplo na svoje miesto do súladu jedného celku a pekne spolupracovalo so svojim okolím.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2011. Pracovné skúsenosti sme však nadobúdali už dávno predtým v domácom i zahraničnom korporátnom prostredí. Máme skúsenosti nadobudnuté v domácich i zahraničných telekomunikačných spoločnostiach i v bankových korporáciách, a to na poli IT prevádzky a implementácie SW systémov.

Poskytujeme vynikajúco riadené IT služby, ktoré zlepšia procesy vo Vašej firme. Vychádzame v ústrety Vašim obchodným potrebám, cieľom a plánom rastu.

Venujeme sa aj vzdelávaniu mladšej generácie v rámci mimoškolskej krúžkovej činnosti. 

Vyrobíme vám webstránku na mieru podľa vašich požiadaviek.